Cardiau a busnes Phamffledi

Mae cerdiau busnes yn allweddol ar gyfer yr argraffiadau cyntaf. Mae ein hamrediad o gerdiau busnes yn cynnwys amrywiaeth o ddefnyddiau a chanlyniadau creadigol, fel ein bod yn gallu creu cerdyn busnes sy’n unigryw ar eich cyfer chi. Argraffir ar bapur trwchus 450gsm ac yna’n cael ei lamineiddio yn ôl eich gofynion chi.

Mae pamffledi yn sail i unrhyw ymgyrch i farchnata. Os eich bod yn cynrychioli cwmni cenedlaethol neu gwmni lleol, mae’r cyfrwng yma’n cynnig rhywbeth gwrthrychol sy’n gallu arwain i ddwylo cwsmeriaid yn hawdd. Mae’n ffordd dda i hybu gweithgareddau, cynigion arbennig a gwybodaeth angenrheidiol.

 

Credwn fod brandio’n bwysig a’n bwriad yw cydweddu unrhyw ddyluniadau ar gebydau a phamffledi.

Gofynnwch am alwad yn ôl